Kassaaparaadi kinnitamine

https://ffingers.eu/ee/Fresh Fingers - Spordipõlve ja küünte murranguline kompleks!

Iga maksumaksja, kes on kohustatud registreerima kassaaparaati kasutavate esemete ja teenuste müügi, on hästi teadlik sellest, kui palju üksikasjalikke nõudeid seoses käsitletavate seadmetega peab olema. Sellistest nõudmistest koosneva joogiga on vaja teha kassaaparaadi perioodiline tehniline kontroll. Mis see siis ilmneb, millisel perioodil see peaks toimuma? Mis on maksekassa ja tehniline kontroll? Teave selle kohta.

Koos käibemaksuseadusega peavad kassaaparaadid olema korrapäraselt tehnilise kontrolli all. Pärast seda kuupäeva on see etapp pikendatud. Sellise läbivaatuse teeb asjakohane teenistus. Enne 1. detsembrit 2008 piirdus kassaaparaatide tehniline kontroll aastase tähtajaga. Praegu kehtivate õigusaktide kohustuslikuks registreerimise põhimõte tuleb tehniliselt läbi vaadata iga kahe aasta tagant alates maksustamisest või viimasest läbivaatamisest. Kui maksumaksja sellist avaldust ei täida, võidakse talle edukalt kohaldada sanktsioone. See hõlmab näiteks maksumaksjale trahvi määramist maksukuritegude eest, kuna registri sularaha perioodilise ülevaatuse eest maksmata jätmise olukord loetakse raamatu ebaõigeks pidamiseks. Selline põhjendus tuleneb karistusseadustiku punkti 61 lõikest 3.Tundub, et küsimus on selline, kelle käes on selline ülevaatus meeles pidada? Loomulikult jälgib selle edu puhkus maksumaksjale, mitte saidile. Sularahaautomaadi omanik peaks teenuse kohta sellisest vajadusest teatama asjaomasel läbivaatamise kuupäeval. Kassa teenus koos § 31 lõikega 3; 4 seadust sisuliselt peavad kassaaparaadid tegema taotlusega kohustusliku tehnilise kontrolli kassaaparaadi viie päeva jooksul.Samuti peaks maksumaksja olema teadlik asjaolust, et kohustusliku kassasüsteemi ülevaatuse tähtaja täitmata jätmine toob kaasa vajaduse allahindlust tagasi osta ostukuupäevast. Maksumaksjatele kohaldatakse selliseid karistusi, mis kolme aasta jooksul alates kaupade / teenuste müügi registreerimise algusest ei ole pädevale teenistusele õigel ajal tehnilisse teenistusse jõudnud.Kokkuvõtvalt tasub meenutada, et tähtaegade säilitamise eest vastutab ainult kasutaja.