Kassaaparaat arvutile

Iga ettevõtja, kes kasutab lihtsas ettevõttes lihtsat kassaaparaati, võitleb iga päev kaugete probleemidega, mida ka toidud võivad tekitada. Sarnaselt kõikidele elektroonilistele seadmetele ei ole kassaaparaadid vabad otsustest ja mõnikord purunevad nad. Ettevõtte omanik ei tea, et mis tahes kohas, kus konto lõpeb kassaaparaadi abil, peaks see sisaldama teist sellist seadet - ainult põhihäirete korral.

Varude kassaaparaadi puudumine toodete või teenuste müümisel võib tuua kaasa maksuhalduri trahvide määramise, kuna see takistab müügikirja purunemist põhiseadme rikke korral. Kassaseadmega kooskõlas olevad dokumendid peaksid sisaldama kassaseadme broðüüri. Selles tekstis ei täiendata mitte ainult seadme kõiki remonditöid, vaid on ka andmeid kasside fiskalisatsiooni kohta või muutusi selle mõtetes. Sisestatud teenistusraamatus soovid olla unikaalne number, mille andis maksuamet, ettevõtte nimi ja nende ruumide aadress, kus raha kasutatakse. Kõik need uuendused kehtivad maksuameti kontrolli edukuses. Kõik uued asjad panga meelest, samuti selle remont läheb spetsialiseerunud teenistuse tegevusele, millele iga ettevõtja peab kasutama kassaaparaate. Mis on hea - peate maksuhaldurile teatama kassapidaja hooldustehniku muutustest. Fiskaalsete summade müük peaks toimuma pidevas süsteemis ja kassaaparaadi täies mahus tuleb arvamus vahetada uueks, mäletades mälu lugemist. Rahaarvuti mälu lugemine, mida te elate - ka selle muutusena, vaid ainult volitatud üksuse poolt. Lisaks tuleb see tegevus lõpetada maksuameti töötaja juuresolekul. Eelarvekontrolli lugemisel koostatakse asjakohane protokoll, mille koopia saadetakse maksuhaldurile ja teine ettevõtjale. See nõuab sama protokolli säilitamist koos uute kassaga seotud dokumentidega - selle toimimine võib viia ameti poolt trahvi määramiseni.