Kus varske ohk

Tervis ja rahulik heaolu ning inimese tõhusus sõltuvad suuresti keskustest ja ümbrusest, kus on vaba aega ja aega. Seetõttu on oluline komponent, et korteritesse sissehingatava õhu rühm ja puhtus vastavad antud reeglitele ja põhimõtetele. Erinevate tööstussektorite arengule lisandub asjaolu, et töökeskkonnaga seotud keskkonna, ohutuse ja tervise nõuded ja nõuded kasvavad. Need koostisosad leiavad, et nüüdseks ja perspektiivis on "tervisliku õhu" vajadus esirinnas.

Et tagada töökohtade hea ventilatsioon, sobiva seadme valiku esimeses etapis tuleks teha asjakohased analüüsid, arvutused ja disainiraamatud, et teha sobiv ventilatsioonisüsteem. Tolmueemaldussüsteemide projekteerimine on konkreetse ettevõtte tolmueemaldussüsteemide projekteerimine. Projekteerimistööde kõige olulisem aeg on hinnata õhu konkreetset kiirust taustal, kus saasteained ladestuvad, nii et oleks tagatud, et tolm või gaasiosakesed oleksid saastumise allikale piisavalt sattunud. Kõige tähtsam on tagada piisav õhuvahetuse hulk rajatises koos sanitaarnõuetega. Teine suur probleem paljude disainerite seas on kindlasti gaasijuhtmete õhu kiirus sellisel viisil, et vältida ventilatsiooni kanalisatsiooni reostumist ja teiselt poolt müra ja voolu takistuse minimeerimist. Mis on laialdased sissetulekud süsteemi juhtimise ajal ametis viibivatele tingimustele. Sobivalt valitud süsteemikomponendid ilma liigse mõõtmeteta võivad ja võivad vähendada tegevuskulusid. Kõik masinad ja filtri- ja ventilatsioonistiilid on planeeritud täpselt määratletud koguste järgi, alates teoreetilistest alustest ja sanitaarnõuetest, spetsialistide kogemustest. Kõiki tarbijapoolseid ülesandeid tuleks käsitleda individuaalselt. Ettevõtted töötavad välja ja viivad ellu mitmeid kontseptsioone töökohtade eraldamiseks majanduslikust ja ökoloogilisest.