Ohualad 0 1 2

Kuna Euroopa Liidu piirkondades oli erinevaid ohutusnõudeid, otsustati määrused ühtlustada. On kehtestatud ATEXi nõuded, mis viitavad potentsiaalselt plahvatusohtlike keskkondade ja lisaseadmete edule viimastel aladel. Nende uuenduste eesmärk on minimeerida risk või selle täielik kõrvaldamine, mis kogutakse esemete abil piirkondades, kus plahvatus võib olla ohustatud, st EX-tsoonid.

Flexa Plus NewFlexa Plus New. Ravim liigesehaiguste raviks

EX-nõuded, eelkõige direktiiv, määravad kindlaks nõuded, millele toode peab vastama, mis jääb kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas. Meetodi peamine eesmärk on ühtlustada nende ohustatud tsoonide tööriistade ja kaitsesüsteemide vastavusprotseduurid ning tagada nende vaba liikumine Euroopa Liidus.See põhimõte kehtib kõikide elektriliste ja mitteelektriliste seadmete ning kaitsemeetmete kohta, mida rakendatakse plahvatusohus piirkondades. ATEXi nõudeid kohaldatakse ka ohutuse, lendamise ja lõpetamise seadmete suhtes, mis on suunatud ohtlikele aladele. Nad ei taha iseseisvaid funktsioone hõivata, kuid nad lisavad seal kasutatavate tööriistade ja kaitsesüsteemide teatud toimimist.Direktiiv määratleb ja näitab, kuidas toode vastab ATEXi nõuetele. Tooted, mis vastavad neile soovidele, st direktiiviga ühtlustatud standarditele, peavad ja peavad täitma oma esimesed nõuded. Standardite kasutamine ei ole hädavajalik, kuid vastavuskord on nii. See on küsimus, kas on kinni peetud põhimõttest, mida rakendab Euroopa Komisjoni väljastatud teatise alusel tegutsev ettevõte. Võib esineda erandeid, kuid kolmanda kategooria elektriseadmete ja teise ja kolmanda kategooria mitteelektriliste seadmete puhul.Nende erandite puhul võib tootja antud teavet anda sellisel juhul ilma teavitatud asutuse osaluseta. Kuid neid kuulatakse ja sama tootja on selles vormis ka oma toote panemiseks oluline.Oluliste nõuete puhul on võimalik elektriliste ja mitteelektriliste seadmete sertifitseerimine, enesesertifitseerimine, töökohale esitatavad nõuded ja Euroopa Liidu riigile reageerimine kohustuslikus ja olulises tehnoloogias.