Tooandja kohustused tootaja pensionile jaades

Vastavalt majandusministri määrusele 8. juuli 2010 usalduse ja tööhügieeni miinimumnõuete olukorras koos plahvatusohtliku atmosfääri tekkega töökohal (30. juuli 2010, seaduste väljaanne vastutab iga tööandja, kelle tehas kasutab plahvatusohtu põhjustavaid tehnoloogiaid koostada õigusaktis nimetatud asjakohane dokument.

Plahvatuskaitse dokumendid on plahvatuskaitsematerjal ja (lühendatult DZPW reguleerib rangelt potentsiaalselt ohtlikus keskkonnas käitumise põhimõtteid ja paneb tööandjale mitmeid kohustusi, mida see nõuab süttimis- ja plahvatusohu minimeerimiseks. Tööandja on kohustatud:- plahvatusohtliku keskkonna tekke takistamine,- süüte vältimine eespool nimetatud viisil atmosfääri,- võimaliku plahvatuse negatiivsete mõjude piiramine töötajate elu ja tervise kaitse tagamiseks.

Tööandja peab tagatise andma ja eraldama. Plahvatuskaitse dokument peab sisaldama ohutusmeetmete süstemaatilise kontrolli kirjeldust, seadmete hoolduse ajakava, plahvatusohu hindamist, süttimisallikate tõenäosust, kasutatavate tehnoloogiate tüüpe, rajatisi, potentsiaalseks allikaks olevaid aineid, võimaliku plahvatuse eeldatavat mõju. Lisaks tuleks töökeskkonnas eraldada sobivad ruumid plahvatusohu läheduses ja määrata nendes plahvatuse tõenäosuse aste.Tööandja on sunnitud tagama seaduses teadaolevad minimaalsed turvameetmed. Enne töötajale ohustatud töökoha pakkumist tuleks dokument koostada. Ohtlikud kohad peaksid olema hästi tähistatud kollase kolmnurkse märgisega, millel on must äär ja keskel must EX-kiri. DZPW-s kohustub tööandja ohu ilmnemisel vormis vormis evakueeruma.