Tuumapommi plahvatustsoon

ATEX-direktiiv (prantsuse keeles: Atmosphères Explosibles, mida nimetatakse ka direktiiviks 94/9 / EÜ - on Euroopa Liidu seadus, mis määratleb põhinõuded toodetele, mis on ette nähtud kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas. Enamik kivisöekaevandustes kasutatavaid masinaid ja tööriistu on metaani ja kivisöetolmu plahvatuse ohu seisukohast väärtuslik ning ATEX-direktiiv käsitleb tööriistu ja kaitsesüsteeme, mis on ette nähtud kasutamiseks plahvatusohtlikes piirkondades. Kuni viimase hetkeni jagasid kõnesolevate Euroopa Liidu riikide julgeolekut käsitlevad sätted omavahel, mis takistas märkimisväärselt kaupade vaba vahetust liikmesriikide vahel.Sel põhjusel loodi ühtne ATEX-direktiiv, mis ühendas olemasolevad kujundused ja hõlbustas kindlasti artiklite ringlust Euroopa nõusolekul. Rooma lepingu artikli 100a sätete rakendamisel on ATEX-direktiivi kõige olulisem punkt kavandatud kaupade vaba liikumine, mis tagab kõrge plahvatuskaitse. Plahvatusohus olevates piirkondades tootmiseks mõeldud andmesideseadmete kohta andsid Euroopa Parlament ja Euroopa Liit 23. märtsil 1994 avatud direktiivi ATEX 94/9 / EÜ, mille ma sõlmisin osadusega 1. juulil 2003. Lisaks sellele võeti 16. detsembril 1999 vastu direktiiv 1999/92 / EÜ ATEX137 (nimetatakse ka ATEX-KASUTAJAKS, millega muudetakse plahvatusohtliku keskkonna ohutusega seotud minimaalseid ohutusnõudeid. Direktiiv ATEX 94/9 / EÜ hakkas kehtima kuni 1. juulini 2003 ja asendas varasemad vana lähenemisviisi direktiivid 76/117 / EMÜ ja 79/196 / EMÜ.

CE-vastavusmärgis (prantsuse keeles: Conformité Européennesertifitseerimisasutuse identifitseerimisnumberplahvatuskindel sümbolplahvatusgruppseadme kategooriaplahvatuskaitse tüüpplahvatuse alarühmtemperatuuriklass

http://ee.healthymode.eu/mirapatches-salendavat-plaastrit/

Soovitame Atexi koolitust